generalforsamling 2022

Kære medlemmer af Nørhald Kunstforening

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling torsdag den 1. september 2022 kl. 19.30 i Ommersyssel Østre Kirkecenter, Tønagervej 11, 8983 Gjerlev

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Kontingentfastsættelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7.Udlodning
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest torsdag den 25. august 2022 janebrix2@gmail.com  / Jane Brix, Lillegade 9, Hald, 8983 Gjerlev.

Af hensyn til indkøb m.m. er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Tilmeldingen skal ske til vores kasserer Marianne Lundø-Nielsen: marianne.lundo@gmail.com, gerne med det samme eller senest torsdag den 25. august 2022.

Bemærk: Deltagelse i bortlodningen af indkøbte værker forudsætter, at du møder op til generalforsamlingen eller giver fuldmagt til bestyrelsen via Marianne: marianne.lundo@gmail.com  eller til et menigt medlem af foreningen.
Lav ved fuldmagt en prioriteret liste over ALLE gevinstmulighederne

Der serveres smørrebrød og kaffe/the Pris 50 kr.  Øl/vand kan købes.
De indkøbte værker 2021-2022 til bortlodning kan allerede ses på hjemmesiden: http://www.noerhaldkunstforening.dk/

Værkerne kan fra mandag den 15. august 2022 også ses i foyeren på Mellerup Efterskole alle hverdage fra kl. 14 – 17. Benyt bagindgangen og husk håndsprit.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Jane Brix