hjemmeside og arkiv

Foreningens hjemmeside hedder www.noerhaldkunstforening.dk
Hjemmesideansvarlig er Finn Christian Larsen.

Billedmateriale sendes til mail: finn.larsen@noerhaldkunstforening.dk

Foreningen råder over et omfattende billedarkiv tilbage fra foreningens start.

Ansvarlig for billedarkivet er Bendiks Skov-Petersen, som man kan kontaktes på mail: bendiks@noerhaldkunstforening.dk