Bliv medlem

Foreningen blev stiftet 1987 af en flok lokale kunstnere, som savnede udstillingsmuligheder og gerne ville sætte noget i gang.

Foreningen har ca. 100 medlemmer. Kontingentet er 350 kr. pr. år. Regnskabsåret er fra 1. august til 31. juli, og der holdes generalforsamling i september med bortlodning af indkøbte værker.

Kontingentrestancer ud over regnskabsåret medfører sletning af medlemskabet og adgang til lodtrækningen.

Alle er velkomne som medlemmer af foreningen. Indmeldelse kan ske til formanden eller et bestyrelsesmedlem.

se kontaktoplysningerne her