Indkaldelse til generalforsamling 2023

Kære medlemmer og sponsorer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nørhald Kunstforening torsdag den 7. september 2023 kl. 19.30 i Ommersyssel Østre Kirkecenter, Tønagervej 11, 8983 Gjerlev.

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Kontigentfastsættelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
  7. Udlodning
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest torsdag den 31. august (janebrix2@gmail.com / Jane Brix, Lillegade 9, Hald, 8983 Gjerlev).

Af hensyn til indkøb m.m. er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig. Tilmeld dig gerne med det samme eller senest mandag en 28. august til kasserer Marianne Lundø-Nielsen: marianne.lundo@gmail.com

Bemærk: Deltagelse i bortlodningen af indkøbte værker forudsætter, at du møder op til generalforsamlingen eller giver fuldmagt til bestyrelsen via Marianne marianne.lundo@gmail.com eller til et menigt medlem af foreningen. Lav ved fuldmagt en prioriteret liste over ALLE gevinstmulighederne.

Der er i år mulighed for at vinde en ekstra gevinst for medlemmer, der møder op til generalforsamlingen. Værkerne er malet af afdøde Rasmus Lauridsen, tidligere mangeårigt medlem og udstiller i Nørhald Kunstforening. De er venligst skænket af Rasmus Lauridsens søster Mette Marie D. Pedersen og svoger Knud W. Pedersen.

Der serveres smørrebrød og kaffe/the. Pris 60 kr. Øl kan købes.

Indkøbte værker 2022-2023 kan allerede ses her på hjemmesiden og fra torsdag den 24. august også i foyeren på Mellerup Efterskole alle hverdage fra kl. 14 – 17.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen
Jane Brix