Anne Sofie Petersen


1. Mørk Himmel 16×34 900 kr
2. Fjaltring huse 15×32 900 kr.

3. Lofoten snestorm 41×53 3000 kr.

4. Heste i uvejr 24×36 1400 kr.

5. Lyse heste 23×29 1000 kr.

6. Nat i Svolvær 15×32 1000 kr.

7. Lofoten rosa 23×33 1200 kr.

8. Lofoten lys grøn 23×31 1200 kr.

9. Lofoten tåge 30×20 900 kr.

10. Lofoten havnemiljø 36×28 1400 kr.

11. Solnedgang 27×37 1000 kr.

12. Lofoten hjeller 23×21 1000 kr.

13. Brune fjelde 27×36 1200 kr.

14. Lofoten stille dag 37×55 3000 kr.

15. Lyseblå Lofoten 24×34 1200 kr.

16. 2 klipper i grønt 25×28 1000 kr.

17. Sorte skær 30×38 1600 kr.

18. Klitlandskab 28×38 1400 kr.

19. Lofoten blå og rosa 27×32 1000 kr.

20. Langt Lofoten landskab 28×48 1600 kr.

21. Træer i gult I 15×27 900 kr.

22. Træer i gult II 20×28 900 kr.

23. Stor flok kvæg 41×35 1500 kr.

24. Rødt kvæg på gul mark 25×35 1000 kr.

25. Graner i solnedgang 39×49 1600 kr.

26. 2 høns 17×26 900 kr.

27. 3 høns 18×29 900 kr.

28. Solnedgang i skov 27×35 1500 kr.

29. Køer på eng 17×26 900 kr.

30. Køer ved skovbryn 18×26 900 kr.

31. Forårs skov 26×36 1400 kr.

32. Mørkt krat 38×48 1600 kr.

33. Blå blomster 16×25 900 kr.

34. Blåt klitlandskab 16×25 1000 kr.

35. Kvæg i lysegult 17×35 1000 kr.

36. 2 sorte i grønt 20×29 900 kr.

37. Valmuer 27×36 1200 kr.

38. Under stor himmel 37×43 1400 kr.

39. Nysgerrige kalve 27×38 1200 kr.